NAUTIKA

Lulusan Program studi / jurusan nautika pelayaran niaga :

  • Memiliki kompetensi sebagai ahli Nautika TK III (ANT-III) dari kementrian perhubungan c.q Dirjen Perhubungan laut yang berlaku diseluruh dunia.
  • Mendapatkan Ijazah D-III

Pasaran Kerja :

  • Perwira diatas kapal milik perusahaan Pelayaran Asing dan Domestik
  • Industri Pelayaran
  • On Shore / Off Shore (Pengeboran Minyak)
  • Instansi Pemerintah
  • TNI / POLRI
  • Biro Klasifikasi Asing dan Domestik

ABOUT AUTHOR

Avatar